Ontwerp en ingenieursbureau Holland Dynamics BV

Civiele techniek

Civiele techniek is een mooi vakgebied

Civiele techniek is een prachtig vakgebied dat een grote rol speelt in de samenleving. Het omvat de planning en het ontwerp van openbare ruimtes en gebouwen. Civiel ingenieurs zijn essentieel voor de transport-, bouw- en architectuurindustrie. Civiele techniek is in wezen de meest cruciale als het gaat om het creëren van het moderne leven zoals wij dat kennen.

Civiele techniek biedt veel maatschappelijke voordelen. Om te beginnen bouwen civiel ingenieurs onze, bruggen en wegen. Ze ontwerpen ook verschillende oplossingen. Civiel ingenieurs ontwerpen en onderhouden ook watervoorziening en rioleringssystemen. Zonder civiele ingenieurs zouden we de meeste technologie die we tegenwoordig gebruiken niet hebben. Elk aspect van civiele techniek is divers, van architectuur tot bouwtechniek.

Er zijn veel sub-gebieden binnen het hoofdveld van civiele techniek; dit maakt het werken in de civiele techniek interessant omdat er bij elk nieuw project iets nieuws te leren is. Constructeurs ontwerpen bijvoorbeeld dragende constructies zoals gebouwen of bruggen. Mechanische of structurele ontwerpers werken met materialen zoals staal of beton om bijvoorbeeld dragende constructies te produceren. Andere deelgebieden zijn onder meer milieu-, geotechniek-, transport- en landmeetkunde.

Een van de meest interessante aspecten van civiele techniek is dat elke ingenieur van nature een probleemoplosser is. Civiel ingenieurs moeten dagelijks oplossingen vinden voor complexe problemen – dit maakt mensen in de civiele techniek goed in het oplossen van problemen.

  • Ontwerp
  • Technische tekeningen
  • Constructieve berekeningen
  • Civieltechnische tekeningen
  • Haalbaarheidsstudies bruggen
  • Inspecties
  • Inmeting projectlocaties, GPS
  • Toetsing en Second opinion ontwerp kunstwerken (bruggen)
  • Toetsing en Second opinion ontwerp civiele werken
  • Kostenramingen bruggen en overige civiele werken